หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บืกๆ
อักษรล้านนา
บืกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[บืกๆ]
ความหมาย

ก.เสียงดัง "บืก ๆ" อย่างเสียงคนนอนกรน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืกๆ (บืกฯๆ)