หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บึ๋ดไจ๋
อักษรล้านนา
บึดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[บึดไจ]
ความหมาย

ก.สักครู่หนึ่ง; บึ๋ดนึ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ๋ดไจ๋ (บึดฯไจ)