หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บึ๋ดเต๊อะมึง
อักษรล้านนา
บึดฯเทิอฯะมึงฯ
เทียบอักษรไทย
[บึดเทอะมึง]
ความหมาย

ว.เดี๋ยวเถอะ...น่าดู คำไม่สุภาพใช้กล่าวสำทับแบบนักเลงโตเพื่อให้ผู้อื่นกลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ๋ดเต๊อะมึง (บึดฯเทิอฯะมึงฯ)