หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บึ๋ดฮ้อนบึ๋ดหนาว
อักษรล้านนา
บึดฯร้อฯรบึดฯหนฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[บึดร้อนบึดหนาว]
ความหมาย

ว.เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว,ร้อนๆ หนาวๆ,สะบัดร้อนสะบัดหนาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ๋ดฮ้อนบึ๋ดหนาว (บึดฯร้อฯรบึดฯหนฯาวฯ)