หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บึ้ยปาก
อักษรล้านนา
บึ้ยฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[บึ้ยปาก]
ความหมาย

ก.บุ้ยปาก - ยื่นริมฝีปากออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ้ยปาก (บึ้ยฯปากฯ)