หน้าหลัก
บึ้ยปาก
บึ้ยปาก
บึ้ยฯปากฯ
[บึ้ยปาก]

ก.บุ้ยปาก - ยื่นริมฝีปากออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ้ยปาก (บึ้ยฯปากฯ)