หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บึ้ดๆ
อักษรล้านนา
บึ้ดฯๆ
เทียบอักษรไทย
[บึ้ดๆ]
ความหมาย

ว.มากมาย เช่น คนแอ่วปอยหลวงบึ้ดๆ - คนเที่ยวงานฉลองมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ้ดๆ (บึ้ดฯๆ)