หน้าหลัก
บึ้ง
บึ้ง
บึ้งฯ
[บึ้ง]

น.แมงมุมขนาดใหญ่ สีน้ำตาลแก่ อาศัยอยู่ในรู; ก่ำบึ้ง, อี่บึ้ง ก็ว่า

บึ้ง
บึ้ง
บึ้งฯ
[บึ้ง]

น.ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่ ตัวสีน้ำ ตาล หรือน้ำตาลอมดำ มีขนเต็มตัว ไม่ถักใย ขุดรูอยู่คอยจับสัตว์เล็กๆ กิน; อี่บึ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ้ง (บึ้งฯ)