หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บึ้ง
อักษรล้านนา
บึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บึ้ง]
ความหมาย

น.ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่ ตัวสีน้ำ ตาล หรือน้ำตาลอมดำ มีขนเต็มตัว ไม่ถักใย ขุดรูอยู่คอยจับสัตว์เล็กๆ กิน; อี่บึ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ้ง (บึ้งฯ)