หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บี่ไห้
อักษรล้านนา
บี่ไห้
เทียบอักษรไทย
[บี่ไห้]
ความหมาย

ก.เบะปากร้องไห้,ทำท่าจะร้องไห้

ออกเสียงล้านนา
บี่ไห้
อักษรล้านนา
บี่ไห้
เทียบอักษรไทย
[บี่ไห้]
ความหมาย

ก.เบะปากร้องไห้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บี่ไห้ (บี่ไห้)