หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บีบแข้งบีบขา
อักษรล้านนา
บีบฯฯแข้งฯบีบฯฯขา
เทียบอักษรไทย
[บีบแข้งบีบขา]
ความหมาย

ก.นวดเฟ้นที่แข้งและขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บีบแข้งบีบขา (บีบฯฯแข้งฯบีบฯฯขา)