หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บิ๋ดหล่า
อักษรล้านนา
บิดฯห่ลฯา
เทียบอักษรไทย
[บิ๋ดหล่า]
ความหมาย

น.บิดหล่า - สว่านเดือยหมูขนาดเล็ก ทำด้วยเหล็กกล้า ปลายมีเกลียวคล้ายสว่าน ไม่มีด้าม ส่วนท้ายทำเป็นห่วงขนาดเล็กสำหรับจับหมุนเวลาเจาะรู; (ยืม...บิดหล่า)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ๋ดหล่า (บิดฯห่ลฯา)