หน้าหลัก
บิ๋ดหลังต๋ำ
บิดฯหัลฯงตำ
[บิ๋ดหลังตำ]

ก.หันหลังให้,ไม่พูดด้วย; บิ่นหลังต๋ำ,เบ่นหลังต๋ำ,เหงี่ยงหลังต๋ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ๋ดหลังต๋ำ (บิดฯหัลฯงตำ)