หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ๋ดกิ๋ว
อักษรล้านนา
บิดฯกิวฯ
เทียบอักษรไทย
[บิดกิว]
ความหมาย

น.พายุหมุน; ลมปั่นต๋าไก่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ๋ดกิ๋ว (บิดฯกิวฯ)