หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ๋ด
อักษรล้านนา
บิดฯ
เทียบอักษรไทย
[บิด]
ความหมาย

น.บิ๋ด - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มีอาการปวดบิดในท้อง ถ่ายเป็นมูกเลือด มักมีไข้ด้วย ก๑.ปลิด - ทำให้หลุดจากที่ เช่น บิ๋ดบ่าม่วง - ปลิดมะม่วงให้หลุดจากก้าน, ลิงบิ๋ดบ่าป๊าว - ลิงปลิดมะพร้าว ก๒.บิ๋ด - หมุนให้เป็นเกลียว อย่างใช้ตอกมัดของ,ใช้นิ้วบีบอย่างแรงแล้วหมุน เช่น บิดหู - บิ๋ดหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ๋ด (บิดฯ)