หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ้น
อักษรล้านนา
บิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บิ้น]
ความหมาย

ดู...บ้าง

ออกเสียงล้านนา
บ้าง
อักษรล้านนา
บ้าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้าง]
ความหมาย

ก.บิ่น - แตกลิไปเล็กน้อย [ที่คม ที่แง่ ที่ปาก หรือ ที่ยอด] เช่น มีดบ้าง - คมมีดแตกลิออก; จานปากบ้าง - จานปากบิ่น; หม้อปากบ้าง - หม้อปากบิ่น; เดือนบ้าง - พระจันทร์แหว่ง คือข้างแรม เป็นต้น ถ้าแตกออกเป็นรอยเล็กๆ เรียก บิ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ้น (บิ้นฯ)