หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บิ้ง
อักษรล้านนา
บิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บิ้ง]
ความหมาย

ดู...บ่างแบ้ว

ออกเสียงล้านนา
บ่างแบ้ว
อักษรล้านนา
บ่าฯงฯแบ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่างแบ้ว]
ความหมาย

น.บ่างขนาดเล็ก ชอบโฉบเกาะลำต้นไม้; บิ้ง,อี่บิ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ้ง (บิ้งฯ)