หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ่นๆบ้างๆ
อักษรล้านนา
บิ่นฯๆ บ้าฯงฯๆ
เทียบอักษรไทย
[บิ่นๆ บ้างๆ]
ความหมาย

ว.เว้าๆ แหว่งๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นๆ บ้างๆ (บิ่นฯๆ บ้าฯงฯๆ)