หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ่นหลังต๋ำ
อักษรล้านนา
บิ่นฯหัลฯงตำ
เทียบอักษรไทย
[บิ่นหลังตำ]
ความหมาย

ดู...บิ๋ดหลังต๋ำ

ออกเสียงล้านนา
บิ๋ดหลังต๋ำ
อักษรล้านนา
บิดฯหัลฯงตำ
เทียบอักษรไทย
[บิ๋ดหลังตำ]
ความหมาย

ก.หันหลังให้,ไม่พูดด้วย; บิ่นหลังต๋ำ,เบ่นหลังต๋ำ,เหงี่ยงหลังต๋ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นหลังต๋ำ (บิ่นฯหัลฯงตำ)