หน้าหลัก
บิ่นหน้าหากั๋น
บิ่นหน้าหากั๋น
บิ่นฯห้นฯาหากันฯ
[บิ่นหน้าหากัน]

ก.หันหน้าเข้าหากัน,ร่วมมือกัน,ปรึกษากัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นหน้าหากั๋น (บิ่นฯห้นฯาหากันฯ)