หน้าหลัก
บิ่นบ้าง
บิ่นฯบ้าฯงฯ
[บิ่นบ้าง]

ดู...บิ่น

บิ่น
บิ่นฯ
[บิ่น]

ก๑.เบน,บ่าย,เบือน,ผินหน้าไป,หันหน้าไปหรือหันกลับมาดู เช่น บิ่นหน้าไปตางวันต๋ก - หันหน้าไปทางทิศตะวันตก; เบ่น ก็ว่า ก๒.แตกลิไปเล็กน้อย เช่น แก้วบิ่น มีดบิ่น หม้อบิ่น; บิ่นบ้าง,แหว่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นบ้าง (บิ่นฯบ้าฯงฯ)