หน้าหลัก
บายหัว
บาฯยฯห฿วฯ
[บายหัว]

ก.เขกหัว; วัดหัว ก็ว่า. จับหัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บายหัว (บาฯยฯห฿วฯ)