หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บายหัว
อักษรล้านนา
บาฯยฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บายหัว]
ความหมาย

ก.เขกหัว; วัดหัว ก็ว่า. จับหัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บายหัว (บาฯยฯห฿วฯ)