หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บายสะหลี
อักษรล้านนา
บาฯยฯระฯสี
เทียบอักษรไทย
[บายสรี]
ความหมาย

น.บายศรี - เครื่องเชิญขวัญและรับขวัญต่างๆ ทำด้วยใบตองพับนำมาต่อกันเป็นชั้นๆ ลดขนาดให้เป็นทรงสอบขึ้นไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บายสะหลี (บาฯยฯระฯสี)