หน้าหลัก
บาบนัก
บาฯปนักฯ
[บาปนัก]

น.บาปมาก ว.บาปหนา,มีบาปมาก,มีบาปสั่งสมไว้มาก,มีอกุศลกรรมมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาบนัก (บาฯปนักฯ)