หน้าหลัก
บาบข๋บหัวกิ๋นหัว
บาฯปฯข฿ปฯห฿วฯกินฯห฿วฯ
[บาปขบหัวกินหัว]

ดู...บาบข๋บหัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาบข๋บหัวกิ๋นหัว (บาฯปฯข฿ปฯห฿วฯกินฯห฿วฯ)