หน้าหลัก
บานใจ๋
บาฯนฯไจ
[บานใจ]

ว.เบิกบาน,เป็นสุข,อิ่มใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บานใจ๋ (บาฯนฯไจ)