หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บานเผ้อเล้อ
อักษรล้านนา
บาฯนฯฯนฯเผิ้อฯเลิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[บานเผ้อเล้อ]
ความหมาย

ว.บานเบอะ - ลักษณะบานเต็มที่ อย่างดอกไม้บาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บานเผ้อเล้อ (บาฯนฯฯนฯเผิ้อฯเลิ้อฯ)