หน้าหลัก
บานเป้อเว้อ
บาฯนฯเพิ้อฯเวิ้อฯ
[บานเพ้อเว้อ]

ว.ลักษณะบานออกอย่างปากแตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บานเป้อเว้อ (บาฯนฯเพิ้อฯเวิ้อฯ)