หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บานเป้อเว้อ
อักษรล้านนา
บาฯนฯเพิ้อฯเวิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[บานเพ้อเว้อ]
ความหมาย

ว.ลักษณะบานออกอย่างปากแตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บานเป้อเว้อ (บาฯนฯเพิ้อฯเวิ้อฯ)