หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บานจื้น
อักษรล้านนา
บาฯนฯชื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[บานชื่น]
ความหมาย

น.บานชื่น - ไม้ล้มลุก ลำต้นกลวง มีขนตามลำต้น กลีบดอกซ้อนเป็นชั้นๆ คล้ายเบญจมาศ มีสีขาว แดง ม่วง เหลือง ชมพู; (ยืม...บานชื่น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บานจื้น (บาฯนฯชื่นฯ)