หน้าหลัก
บาทเจ้า
บาทเจ้า
บาฯทฯเจั้า
[บาทเจ้า]

น.คำตอบรับ ใช้กับเจ้าหลวงหรือกษัตริย์ ตรงกับคำว่าพ่ะย่ะค่ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาทเจ้า (บาฯทฯเจั้า)