หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาทเจ้า
อักษรล้านนา
บาฯทฯเจั้า
เทียบอักษรไทย
[บาทเจ้า]
ความหมาย

น.คำตอบรับ ใช้กับเจ้าหลวงหรือกษัตริย์ ตรงกับคำว่าพ่ะย่ะค่ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาทเจ้า (บาฯทฯเจั้า)