หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาท
อักษรล้านนา
บาฯทฯ
เทียบอักษรไทย
[บาท]
ความหมาย

น๑.บาท - มาตราเงินของไทย ๑๐๐ สตางค์ หรือ ๔ สลึง เท่ากับ ๑ บาท น๒.บาท - มาตราชั่งสำหรับกำหนดน้ำหนักของเงินหนัก ๑๕ กรัม เท่ากับ ๑ บาท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาท (บาฯทฯ)