หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บาตร
อักษรล้านนา
บาฯระฯต
เทียบอักษรไทย
[บาตร]
ความหมาย

น.บาตร - ภาชนะของนักบวชสำหรับรับอาหาร เป็นอย่างหนึ่งในบริขาร ๘ ของภิกษุ(สบง จีวร สังฆาฏิบาตร มีดโกน เข็ม ประคตรัดเอว และเครื่องกรองน้ำ) เรียกว่า อัฐบริขาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาตร (บาฯระฯต)