หน้าหลัก
บาด
บาฯดฯ
[บาด]

น.บาด - รอยแผย,ปากแผล ก.ทำให้เกิดเป็นแผลหรือรอยขีดข่วนอย่างของมีคมบาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาด (บาฯดฯ)