หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บาด
อักษรล้านนา
บาฯดฯ
เทียบอักษรไทย
[บาด]
ความหมาย

น.บาด - รอยแผย,ปากแผล ก.ทำให้เกิดเป็นแผลหรือรอยขีดข่วนอย่างของมีคมบาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บาด (บาฯดฯ)