หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บั๋กใดบั๋กนั้น
อักษรล้านนา
บักฯไดบักฯนั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บักใดบักนั้น]
ความหมาย

ดู...บั๋กเดียว

ออกเสียงล้านนา
บั๋กเดียว
อักษรล้านนา
บักฯดยฯว
เทียบอักษรไทย
[บักเดียว]
ความหมาย

ว.คำไหนคำนั้น, ไม่มีการเปลี่ยนแปลง,กำหนดไว้อย่างไรก็ต้องทำตามนั้น; บั๋กใดบั๋กนั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั๋กใดบั๋กนั้น (บักฯไดบักฯนั้นฯ)