หน้าหลัก
บั๋กเดียว
บักฯดยฯว
[บักเดียว]

ว.คำไหนคำนั้น, ไม่มีการเปลี่ยนแปลง,กำหนดไว้อย่างไรก็ต้องทำตามนั้น; บั๋กใดบั๋กนั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั๋กเดียว (บักฯดยฯว)