หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บั๋กหน้า
อักษรล้านนา
บักฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[บักหน้า]
ความหมาย

ก.บากต้นไม้ทางด้านที่ให้ล้มลงไป ตรงข้ามกับ ด๋ะหลัง หรือแด๋ะหลัง, มุ่งหน้าไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั๋กหน้า (บักฯห้นฯา)