หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บั๋กควย
อักษรล้านนา
บักฯฅวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บักฅวย]
ความหมาย

น.คอคอดของอวัยวะเพศชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั๋กควย (บักฯฅวฯยฯ)