หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บั๋ก
อักษรล้านนา
บักฯ
เทียบอักษรไทย
[บัก]
ความหมาย

น.รอยบาก,ส่วนที่คอดเข้าไป ก๑.หยัก,บาก,ทำเป็นรอยคอดหรือแง่ ก๒.กำหนดเฉพาะ,เจาะจง ว.ขั้นตอน, ระยะ,จังหวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั๋ก (บักฯ)