หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บั้ง
อักษรล้านนา
บั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บั้ง]
ความหมาย

น๑.ตอน,ท่อน,ระยะ,แผลที่เชือดหรือ ฟันให้เป็นรอยตามขวาง น๒.ผักบั้ง - พืชชนิดหนึ่งใบคล้ายผักกาดแต่ริมจักชอบขึ้นตามทุ่งนาหลังการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม นิยมใช้ยำผสมกับผักสด กินกับลาบ หรือจิ้มน้ำพริก; ผั๋กกาดนา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั้ง (บั้งฯ)