หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บั่ว
อักษรล้านนา
บ่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บั่ว]
ความหมาย

น.เรียกขนอ่อนของสัตว์ปีกว่า ขนบั่ว; เรียกหัวหอมแดงว่า หอมบั่ว; เรียกไม้ไผ่ทุกชนิดว่า ไม้บั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บั่ว (บ่฿วฯ)