หน้าหลัก
บัวหัวเสา
บ฿วฯห฿วฯเสัา
[บัวหัวเสา]

น.ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม ที่ทำเป็นรูปกลีบบัวตกแต่งที่หัวเสา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหัวเสา (บ฿วฯห฿วฯเสัา)