หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บัวหละวง
อักษรล้านนา
บ฿วฯรว฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวรวง]
ความหมาย

น.พุทธรักษา - ไม้ล้มลุก มีเหง้า ลำต้นอวบน้ำ ขึ้นเป็นกอ ลูงประมาณ ๑-๒ เมตร ดอกขนาดใหญ่ออกเป็นช่อตั้งตรง ขนาดของดอกและสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดพันธุ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหละวง (บ฿วฯรว฿งฯ)