หน้าหลัก
บัวหละ
บ฿วฯร
[บัวระ]

คำใช้นำหน้าคำอื่น ตรงกับ บริ,ปฎิ,บวร หรือ มร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหละ (บ฿วฯร)