หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัวหละ
อักษรล้านนา
บ฿วฯร
เทียบอักษรไทย
[บัวระ]
ความหมาย

คำใช้นำหน้าคำอื่น ตรงกับ บริ,ปฎิ,บวร หรือ มร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวหละ (บ฿วฯร)