หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัวลิสุ๋ทธิ์
อักษรล้านนา
บ฿วฯริสุทิ์ธฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวริสุทธิ์]
ความหมาย

ว.บริสุทธิ์ - ว๑.แท้,ไม่มีอะไรเจือปน,ล้วนๆ เช่น ทองคำบริสุทธิ์ น้ำดื่มบริสุทธิ์ ว๒.ปราศจากมลทิน,ปราศจากความผิด เช่น ผู้บริสุทธิ์ ว๓.หมดจด,ไม่มีตำหนิ เช่น เพชรบริสุทธิ์ ว๔.เรียกสาวพรหมจารีว่า สาวบริสุทธิ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวลิสุ๋ทธิ์ (บ฿วฯริสุทิ์ธฯ)