หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัวลาน
อักษรล้านนา
บ฿วฯราณฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวราณ]
ความหมาย

ว.โบราณ,เก่าแก่; บูราณ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวลาน (บ฿วฯราณฯ)