หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บัวลอย
อักษรล้านนา
บ฿วฯลอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวลอย]
ความหมาย

น.ผักตบชวา - ไม้ล้มลุก ดอกสีม่วงอ่อน ขึ้นตามลำน้ำทั่วไป; ดู...ผั๋กต๋บ

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กต๋บ
อักษรล้านนา
ผักฯต฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักตบ]
ความหมาย

น.ผักตบ ภาษาถิ่นเหนือเรียก ''ผั๋กต๋บ'': ผักตบ หรือ ผั๋กต๋บ - ชื่อไม้น้ำมี 2 ชนิด คือ ผักตบไทย และ ผักตบชวา; ผักตบไทย ขึ้นตามท้องนา ดอกสีน้ำเงิน ออกเป็นช่อจุกกลม ตรงบริเวณใกล้แผ่นใบ ใบรูปหัวใจเรียวแหลม ยอดอ่อนและดอกใช้เป็นผัก และผักตบชวา (ถิ่นเหนือเรียก บัวลอย) ขนาดใหญ่กว่าผักตบไทย เป็นพืชน้ำอายุหลายฤดู ขึ้นตามลำน้ำทั่วไป ดอกสีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ใบกว้างใหญ่ รูปร่างค่อนข้างกลม แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป ลำต้นใช้ทำเครื่องจักสาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวลอย (บ฿วฯลอฯยฯ)