หน้าหลัก
บัวผั๋ด
บ฿วฯผัดฯ
[บัวผัด]

น.ทานตะวัน - ไม้ล้มลุก ลำต้นมีขนสาก ใบเดี่ยวขนาดใหญ่รูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบจักฟันเลื่อย ช่อดอกกลมใหญ่ กลีบสีเหลืองเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบ เมล็ดให้น้ำมัน กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวผั๋ด (บ฿วฯผัดฯ)