หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บัวปันจั๊น
อักษรล้านนา
บ฿วฯพันฯชั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวพันชั้น]
ความหมาย

น.สัตตบุษย์/บัวหอม - บัวก้านแข็ง ดอกป้อมสีขาว กลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวปันจั๊น (บ฿วฯพันฯชั้นฯ)