หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บัวตอง
อักษรล้านนา
บ฿วฯทอฯง
เทียบอักษรไทย
[บัวทอง]
ความหมาย

น.ไม้ล้มลุก ใบรูปรี ขอบใบหยักเว้า ผิวใบหยาบมีขนปกคลุม ดอกสีเหลืองสด มีมากที่ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวตอง (บ฿วฯทอฯง)