หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บัวด้ง
อักษรล้านนา
บ฿วฯด้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[บัวด้ง]
ความหมาย

น.บัวกระด้ง/บัววิคตอเรีย ใบขนาดใหญ่ ขอบยกขึ้นคล้ายกระด้ง ดอกใหญ่บานกลางคืน กลิ่นหอมแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวด้ง (บ฿วฯด้฿งฯ)