หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัวกวั๊ก
อักษรล้านนา
บ฿วฯคัวฯก,บ฿วฯฅัวฯก
เทียบอักษรไทย
[บัวควัก,บัวฅวัก]
ความหมาย

น.ผักตบไทย - ไม้ล้มลุกน้ำ ขึ้นตามท้องนาที่แฉะและน้ำนิ่ง ดอกสีน้ำเงิน ยอดอ่อนและดอกกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัวกวั๊ก (บ฿วฯคัวฯก,บ฿วฯฅัวฯก)