หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บัว
อักษรล้านนา
บ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บัว]
ความหมาย

น๑.ชื่อเรียกไม้น้ำหลายสกุลและ หลายวงศ์ เช่น บัวขาว บัวหลวง บัวสาย บัวเผื่อน; น๒.ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม ที่ทำเป็นรูปกลีบบัวติดอยู่ที่หัวเสาเรียก บัวหัวเสา; ว.ห่าม - เป็นอีกคำหนึ่งที่ีชาวล้านนา(คนเมือง) บางท้องถิ่น เรียกผลไม้ที่แก่จ้ดใกล้จะสุกว่า ''บัว'' เช่น บ่าผางบัว(มะปรางห่าม)จวนจะสุก; ดู...เหิ่ม

ออกเสียงล้านนา
เหิ่ม
อักษรล้านนา
เหิ่มฯ
เทียบอักษรไทย
[เหิ่ม]
ความหมาย

ว.ห่าม - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''เหิ่ม/เหิ่มเห่อ'' บางท้องถิ่น เรียก ''บัว''; ห่าม หรือ เหิ่ม/เหิ่มเห่อ/บัว เป็นคำที่ใช้เรียกผลไม้ใกล้จะสุก ผลไม้บางชนิด เช่น มะละกอ มะปราง มะม่วง กล้วย สังเกตจากเปลือกเริ่มมีสีเหลือง ผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน ขนุน แตงไทย เริ่มมีกลิ่น เป็นต้น แสดงว่าใกล้จะสุกแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บัว (บ฿วฯ)